Infobrev Januari 2020

Fjärrvärme – uppföljning
Tisdag till torsdag, 21/1-23/1, kommer EB-metoden behöva tillgång till våra lägenheter för att följa upp och genomföra funktionskontroll av elementen. Vänligen se till att era element står på max, dvs 7an.
Tisdag 21/1 – A, B, Värmlandsgatan 1 och 3
Onsdag 22/1 – C, D och E
Torsdag 23/1 – F, G och H

Styrelsen kommer finnas tillgänglig i värmecentralen på söndag 19/1 kl 16-17 samt arbetets första morgon, tisdag 21/1 kl 7.00-8.00 för att ta emot nycklar. Ni som redan lämnat nycklar behöver såklart inte göra det igen.

Osäker på om vi har din nyckel? Lägg ett mail till info@soderhus.se och kom ihåg att inkludera ert lägenhetsnummer.

Återlämning av nycklar? Äntligen!

Styrelsen finns tillgänglig i styrelserummet torsdag 23/1 kl 18-19 och söndag 26/1, kl 16-17 för att lämna tillbaka nycklar. Vi kommer behöva tillträde till era lägenheter igen under våren för OVK. Mer information kommer givetvis innan dess.

Årets stämma

Årets stämma är planerad till onsdagen den 13 maj, kl 17.30. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Vi föredrar dokument i digital form till info@soderhus.se

Resultat av enkäten

Styrelsen genomförde nyligen en enkel enkät om tvättstugan. På frågan hur väl fungerar tvättstugan blev resultatet 84. På frågan, hur viktigt det är att tvättstugan fungerar så värderar medlemmarna det som 98 på 1-100 gradig skala. Vilket vi värderar som positivt och är nöjda med det resultatet.

Vi vill påminna om vikten av att vi tar hand om våra gemensamma saker. I både tvättstuga 1 och 2 är det möjligt att stänga av den automatiska doseringen av tvättmedel helt. Tycker ni att tvätten är blöt efter tvätt kör centrifugeringsprogrammet som tar 10 minuter. Upplever ni problem med någon maskin eller att medlet är slut, lägg ett mail till info@soderhus.se

Saknar ni inloggning till tvättstugan eller har glömt bort ert lösenord, lägger ni också enklast ett mail till oss. Det går att återställa lösenord på distans. Hemsidan för internetbokning finner ni enklast via länk på vår hemsida, soderhus.se klicka sedan på aptus – tvättstugan uppe i menyraden. VÄND FÖR MER INFO

Hur felanmäler jag?

För tekniska frågor, husets underhåll eller något som är trasigt kontakta i första hand Bredablick. Det är enkelt att lägga en felanmälan på deras hemsida, www.bredablickförvaltning.se eller ring 010-177 59 00 (öppet 7.30-16). De kan även vara behjälpliga med problem i lägenhet, exempelvis stopp i köksavlopp.

För ekonomiska frågor, kring avgifter eller liknande kontakta SBC 0771-722 722 (öppet 7-21)

Våra projekt under 2020

OVK, obligatorisk ventilationskontroll kommer ske under våren, då vi behöver tillgång till samtliga lägenheter för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Ni som hade spisfläkt kopplad på köksventil vid ventilationsrensningen har redan fått riktade infoblad och det är hög tid att åtgärda det. Det är ej heller tillåtet att koppla på någon form av fläkt på badrumsventilationen. Det åligger er som lägenhetsinnehavare att åtgärda.

Vi håller på att se över elinstallationerna i huset och behöver vidta åtgärder vid åtminstone två av våra tre elcentraler för att säkerställa fortsatt felfri drift vilket är lätt att ta för givet. Det är även aktuellt att se över elledningarna upp till lägenheter och i samband med det även eldragningar i lägenheter.

Avloppsystemet som går under källaren har 80 år på nacken och det är dags att se över samt relina. Det här är ett större projekt som kommer innebära driftstörningar och vattenavstängningar.

Därefter kommer vi att titta närmare på grindfrågan igen och om det är försvarbart att installera ett nytt passagesystem.

Med önskan om bra start på det nya decenniet!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här, och att ni ska känna delaktighet i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in English, please contact us.

Styrelsen

Oktober-november 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!                  Oktober-november 2019

Fjärrvärmeväxlare
Byte av fjärrvärmeväxlare sker den 31/10 och vi blir utan rinnande varmvatten från ca kl 7 fram till kl 13. Fungerar avstängningsventiler som de ska har vi kallvatten hela dagen. Värmen återvänder sedan under fredagen.

Fjärrvärme
5/11, 
tisdag första veckan i november kommer Hylen&Kjellander behöva tillgång till era lägenheter igen för att avlufta alla element. Vänligen tillse att det går att komma åt luftningsventilen, sitter på motsatt sida vredet. Flytta er egen soffa om det behövs. Ni som redan lämnat nycklar behöver inte göra det igen. Osäker på om vi har din nyckel? Lägg ett mail. Styrelsen kommer finnas tillgänglig i värmecentralen 5/11 kl 6.15-7.00 för att ta emot nycklar. 

Återlämning av nycklar? Äntligen! 
Styrelsen finns tillgänglig i styrelserummet tisdag 5/11, kl 18-19 och söndag 10/11, kl 20-21. Ytterligare datum kommer i nästa infoblad.

Container
Vi kommer att ha en container uppställd på gården mellan 7-11 november. Elektronik och farligt avfall får ej slängas i containern. Finns intresse beställer vi en separat bur för elavfall.

Elavstämning

Årets elavstämning kommer att göras vecka 47, 18-22 november.  Mejla ditt namn, lägenhetsnummer 1-106 (inte 1001-1304) och mätarställning till info@soderhus.se eller lägg en lapp till ordförande Roland i trappa D. Kontakta styrelsen vid frågor.

Appropå el kan vi bara beklaga avbrotten förra veckan då Nomor använde värmefläktar för att sanera vägglöss. Elektriker har konstaterat att en av två stora elcentraler är underdimensionerad, vid vanlig belastning på kvällen ligger belastningen över vad centralen är säkrad för. Denna elcentral matar 2/3 av alla lägenheter. Det är även aktuellt att se över ledningarna upp till lägenheter och i samband med det även eldragningar i lägenheter då senaste åtgärd skedde 1997. Sedan dess har vi införts kollektiv el, gasspisarna har försvunnit och vi använder mer el än för 20 år sedan.

Misstänker ni att er lägenhet drabbats av vägglöss? Ring Anticimex på 075-245 10 00

If you want this information in English, please contact us. 

Styrelsen

Infobrev Augusti 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!                                     Augusti 2019

80-års dag – save the evening den 26 september
Vårt fina hus fyller i 80 år i år och styrelsen tänkte bjuda in till extrastämma på kvällen torsdagen den 26 september för att fira detta. Vi bjuder på mat och dryck samt kommer alltså samtidigt ha en extra stämma för att rösta om de stadgeändringar vi behandlade på årsmötet i maj. Kallelse med anmälningsblankett kommer senast två veckor innan. Eventuellt kommer vi ha mötet i lokalen som står tom. 

Tom hyreslokal i vår förening
Sedan juli står vår ena stora lokal tom då vår långvariga hyresgäst Malmsko valt att lägga ner sin verksamhet pga pensionering. Vi söker ny hyresgäst och har anlitat Croisette Real Estate Partner att hjälpa oss. Vi är inte bundna till dem utan ni får gärna hjälpa oss och vi utreder möjligheten att belöna den boende som gör att vi får kontakt med vår framtida hyresgäst.


Ventilationsrensning
Ventilationsrensningen vecka 34 gick smidigt. Några lägenheter missades och någraanmärkningar gjordes och styrelsen vill informera om att vi inte får ha aktiva fläktar som kopplas på ventilationen. Om sådan installeras kommer styrelsen kräva att den tas bort/ändras, den förstör vårt känsliga ventilationssystem (självdragssystem). OVK (obligatorisk ventilationskontroll) sker våren 2020 och lägenheten blir underkänd om spisfläkten är påkopplad.

Fjärrvärme
Vecka 38-40 kommer Hylen&Kjellander behöva tillgång till era lägenheter igen. 
Arbetet påverkar endast en trapp åt gången men det blir flera besök i varje lägenhet den dagen då det är flera moment, radiatorer kommer först avluftas, tappas ur, returkoppling och termostat byts för att slutligen injusteras. För att kunna tappa ur radiatorsystemet helt måste det ske i en viss ordning och det finns inget utrymme för önskemål om tid. Räkna med 2 timmar arbete per lägenhet.

Får vi inte tillgång till en lägenhet måste avtappning och luftning göras om i alla lägenheter i trappen och vi tappar en hel arbetsdag. Ni betalar merkostnaden.

Vi har fått in många nycklar och det kommer vara möjligt att lämna nycklar på morgonen som tidigare. Värmeväxlaren byts preliminärt vecka 41. Mer info kommer i närmare anslutning. 

Preliminära datum för varje trapp följer nedan, 

18/9, Värmlandsgatan 3

19/9, S förstadsgatan tr A

20/9, S förstadsgatan tr B

23/9, S förstadsgatan tr C

24/9, S förstadsgatan tr C

25/9, S förstadsgatan tr D

26/9, S förstadsgatan tr E

27/9, S förstadsgatan tr F

30/9, S förstadsgatan tr G

1/10, S förstadsgatan tr G

2/10, S förstadsgatan tr H

3/10, Värmlandsgatan 1

Radonmätning
Radonmätning genomfördes i drygt trettio lägenheter samt våra lokaler under våren 2019. Resultaten är bra och vi ligger på ett värde från 20 till 50 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft). Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3. Tack till alla som ställde upp och hade mätdosor i sina hem!

Styrelsen önskar samtliga boenden fint avslut på sommaren!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in English, please contact us.

Styrelsen

Sommaren 2019

Sommaren 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!  

Fastigheten
Vi har fått klagomål från flera boenden ang. hur cyklarna parkeras och låses fast. Det är inte tillåtet att parkera cyklarna på annat ställe än i cykelställen på gården. Det är inte tillåtet att låsa fast sin cykel på väggfasta handtagen på fastigheten då det hindrar framkomligheten för både boenden och bilar som behöver köra in på gården. Vi vill även uppmana samtliga boenden att vara uppmärksamma på oberörda på vår innergård, då cykelstölderna tyvärr fortsätter.


I år fyller vårt fina hus 80 år! Det vill vi såklart fira med en gårdsfest. Den 31 Augusti kommer styrelsen tända grillarna kl 18.00 och bjuda på grillad korv, dricka och snacks på gården. Vi hoppas att alla boenden vill komma och fira med oss!

Årets stämma
Vi vill tacka samtliga boenden som deltog på stämman. Det var roligt att se så stor uppslutning. Vi vill även passa på att välkomna våra nya styrelsemedlemmar Sanne From, Zahara Hadi och Arnela Cenonovic.

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen

Infoblad Januari 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Container
En container kommer placeras på gården 11/1- 14/1där större avfall kan kastas. Ej tillåtet att slänga elavfall och farligt avfall i denna container.

Miljöhuset ska fortsätta att användas som vanligt då containern inte ersätter detta

Elavstämning
Vi vill uppmärksamma att dem som inte inkom med sin elavstämning har fått ett tillägg på sin månadsavgift, då vi inte kunnat beräkna korrekt elförbrukning.

Avgift
Som planeratär avgiften höjd med 4% för 2019. 

Reliningen
En del av relingen är inte färdig och därför kommer vattnet att behöva stängas av en dag i januari/ februari. Särskilda anslag kommer sättas upp om detta när dagen är bestämd.

Övrigt
Styrelsen vill påminna om nolltoleransen mot nedskräpning på gården. Vill man röka på trapphusbalkongerna hålls dörren stängd och balkongen lämnas ren och fri från fimpar. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar på marken då vi har många barn som bor i fastigheten.

Tänk även på att portarna inte får stå öppna. Vi värmer upp trapphusen och vill gärna att värmen stannar där. Vi vill samtidigt inte ha in obehöriga och råttor i våra trapphus. 

Styrelsen är medvetna om problematiken med skiftande temperaturer i lägenheterna och gör allt för att åtgärda detta. Det kommer ske ett specifikt arbete med detta under 2019.

Vi i styrelsen vill önska samtliga boenden en god fortsättning!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen

Infoblad November/december

Hej medlemmar i Brf Söderhus!  

Miljöhuset
Åter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Går inte locken att stänga på kärlen, räknas dessa som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, får du förvara detta i din bostad tills kärlen är tömda. Behöver du mot förmodan slänga något och kärlen är fulla, så finns där allmänna sopcontainrar vid Malmborgs stora parkering vid Mobilia, samt en utmed John Ericssons väg mellan vår fastighet och pildamsrondellen.

Fortsätter detta misskötas kommer styrelsen vara tvungen att lägga på kostnaden för extrahämtning av överfulla kärl, på samtliga boendes avgift. 

Har du skräp som är för stort för kärlen, så kontakta styrelsen istället för att lägga det i miljöhuset. 

Fastigheten
Vissa trapphus saknar duvnät på sina trapphusbalkonger. Styrelsen har som mål att åtgärda detta snarast.

Får du ingen värme från dina element kan dem behöva luftas. Detta kan man ordna själv med rätt verktyg men önskar man hjälp med detta kan man göra en felanmälan via BredaBlick.

En stor och fin julgran kommer i år igen pryda vår fina innergård.

Elavstämning
Vi vill åter igen påminna om elavstämningen. Inkom med dina siffror till styrelsen via mejl under perioden 16/11- 19/11

Avgift
Som planeratkommer avgiften att höjas med 4% efter årsskiftet. Ny avgift blir fr.o.m Januari 2019.

Vi i styrelsen vill passa på att önska samtliga boenden en God Jul och Gott nytt år!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen

Infoblad Oktober

Oktober 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Infoblad
I detta infoblad informerar styrelsen om aktuella händelser som rör föreningen och samtliga boenden. Det är av stor vikt att man tar del av informationen som står, då denna infon inte ges på annat sätt än just via infobladet. Framöver kommer dessa infoblad bara sättas upp i trapphusen och tvättstugan.

Fastigheten

Nytt datum för reliningen är v.45 5-9/11. Vatten/avlopp kommer vara helt avstängt dygnet runt under denna period. RePipe återkommer med mer information. Toaletter och duschmöjlighet kommer finnas på gården. Har man särskilda behov kan torrtoalett erbjudas i lägenheten. Hör av er snarast till styrelsen om detta behövs.

Storstädning av tvättstugan är nu utförd av RentAv.

Nya buskar ska snart planteras runt fontänen. Så förhoppningsvis kommer det snart att vara grönt och fint runt fontänen.

Styrelsen undersöker möjligheten att byta ut värmeväxlaren i fastigheten. Just nu är offerter insamlade. Målet är att få ett jämnare och bättre flöde på värmen i huset.

Miljöhuset
Åter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Är glaskärlen fulla kan man inte fortsätta att stapla ovanpå locket. Går inte locken att stänga på övriga kärl, räknas kärlen också som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av Va Syd. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, får du förvara detta i din bostad tills kärlen är tömda. Fortsätter detta misskötas kommer styrelsen vara tvungen att lägga på kostnaden för extrahämtning av överfulla kärl, på samtliga boendes avgift.

Har du skräp som är för stort för kärlen, så kontakta styrelsen istället för att lägga det i miljöhuset.

Cykelrensning
Cykelrensningen är gjord. Är din cykel som faktiskt används, bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Elavstämning
Nu är det dags för årets elavstämning. Inkom med dina siffror till styrelsen via mejl under perioden 16/11- 19/11

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen

Infoblad September 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Fastigheten och innergården

Det har varit väldigt rörigt i miljöhuset den senaste tiden och en del av detta kan bero på att dörrarna saknats och obehöriga haft tillgång till kärlen. Vi vill ändå uppmärksamma samtliga boenden på att hjälpas åt att hålla ordning i miljöhuset. Endast hopvikta kartonger i wellpapp-kärlen, endast mindre elavfall i el-kärlet och inga större saker i restavfallskärlen, detta får ni spara tills container finns tillgänglig eller åka själv till tippen och slänga.

Vi vill också passa på att uppmana samtliga boenden att försöka hålla innergården och området runt fastigheten fri från fimpar, snus och övrigt skräp. Vi värnar om miljön och det är mycket barn som rör sig i området, därför vill vi undvika nedskräpning. Ser ni någon som skräpar ner så uppskattas det om ni påpekar detta för personen. Detta gäller även i våra trapphus, spiller/tappar ni någon- torka/plocka upp. Vi måste hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Om ni vid flytt inte har möjlighet att forsla bort skräp som ska till tippen, så vänligen kontakta styrelsen. Släng INTE detta skräp i miljöhuset.

Cykelrensning
En cykelrensning kommer ske den 28 September. Detta innebär att Styrelsen kommer märka upp samtliga cyklar på gården och källaren med vita rosetter under v 38. Tas inte markeringarna bort innan 28/9 kommer dessa cyklar att forslas bort. Skulle din cykel mot förmodan bli bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Container
Styrelsen har beställt container 13/9- 18/9. Containern hämtas tidigt den 18/9 så se till att slänga skräpet innan dess. Containern ersätter inte avfalls-kärlen i miljöhuset, utan dessa ska fortsätta användas på korrekt sätt. Övrigt skräp som inte ryms i avfallskärlen kan kastas i containern, förutom el- och farligt avfall.

Övrigt
Styrelsens mejl fungerar som den ska igen, så vid frågor och andra synpunkter får ni gärna mejla till info@soderhus.se. Behöver ni akut/snabb hjälp nås vi lättast per telefon och inte facebook.

Storstädning av tvättstugan är beställd av RentAv och kommer ske under hösten.

Lås Borgström har även sett till så att samtliga boenden får tillgång till entrédörr till tvättstugan, med nyckeln som även går till vind och källare.

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen