Infoblad Januari 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Container
En container kommer placeras på gården 11/1- 14/1där större avfall kan kastas. Ej tillåtet att slänga elavfall och farligt avfall i denna container.

Miljöhuset ska fortsätta att användas som vanligt då containern inte ersätter detta

Elavstämning
Vi vill uppmärksamma att dem som inte inkom med sin elavstämning har fått ett tillägg på sin månadsavgift, då vi inte kunnat beräkna korrekt elförbrukning.

Avgift
Som planeratär avgiften höjd med 4% för 2019. 

Reliningen
En del av relingen är inte färdig och därför kommer vattnet att behöva stängas av en dag i januari/ februari. Särskilda anslag kommer sättas upp om detta när dagen är bestämd.

Övrigt
Styrelsen vill påminna om nolltoleransen mot nedskräpning på gården. Vill man röka på trapphusbalkongerna hålls dörren stängd och balkongen lämnas ren och fri från fimpar. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar på marken då vi har många barn som bor i fastigheten.

Tänk även på att portarna inte får stå öppna. Vi värmer upp trapphusen och vill gärna att värmen stannar där. Vi vill samtidigt inte ha in obehöriga och råttor i våra trapphus. 

Styrelsen är medvetna om problematiken med skiftande temperaturer i lägenheterna och gör allt för att åtgärda detta. Det kommer ske ett specifikt arbete med detta under 2019.

Vi i styrelsen vill önska samtliga boenden en god fortsättning!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen

Infoblad November/december

Hej medlemmar i Brf Söderhus!  

Miljöhuset
Åter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Går inte locken att stänga på kärlen, räknas dessa som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, får du förvara detta i din bostad tills kärlen är tömda. Behöver du mot förmodan slänga något och kärlen är fulla, så finns där allmänna sopcontainrar vid Malmborgs stora parkering vid Mobilia, samt en utmed John Ericssons väg mellan vår fastighet och pildamsrondellen.

Fortsätter detta misskötas kommer styrelsen vara tvungen att lägga på kostnaden för extrahämtning av överfulla kärl, på samtliga boendes avgift. 

Har du skräp som är för stort för kärlen, så kontakta styrelsen istället för att lägga det i miljöhuset. 

Fastigheten
Vissa trapphus saknar duvnät på sina trapphusbalkonger. Styrelsen har som mål att åtgärda detta snarast.

Får du ingen värme från dina element kan dem behöva luftas. Detta kan man ordna själv med rätt verktyg men önskar man hjälp med detta kan man göra en felanmälan via BredaBlick.

En stor och fin julgran kommer i år igen pryda vår fina innergård.

Elavstämning
Vi vill åter igen påminna om elavstämningen. Inkom med dina siffror till styrelsen via mejl under perioden 16/11- 19/11

Avgift
Som planeratkommer avgiften att höjas med 4% efter årsskiftet. Ny avgift blir fr.o.m Januari 2019.

Vi i styrelsen vill passa på att önska samtliga boenden en God Jul och Gott nytt år!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen

Infoblad Oktober

Oktober 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Infoblad
I detta infoblad informerar styrelsen om aktuella händelser som rör föreningen och samtliga boenden. Det är av stor vikt att man tar del av informationen som står, då denna infon inte ges på annat sätt än just via infobladet. Framöver kommer dessa infoblad bara sättas upp i trapphusen och tvättstugan.

Fastigheten

Nytt datum för reliningen är v.45 5-9/11. Vatten/avlopp kommer vara helt avstängt dygnet runt under denna period. RePipe återkommer med mer information. Toaletter och duschmöjlighet kommer finnas på gården. Har man särskilda behov kan torrtoalett erbjudas i lägenheten. Hör av er snarast till styrelsen om detta behövs.

Storstädning av tvättstugan är nu utförd av RentAv.

Nya buskar ska snart planteras runt fontänen. Så förhoppningsvis kommer det snart att vara grönt och fint runt fontänen.

Styrelsen undersöker möjligheten att byta ut värmeväxlaren i fastigheten. Just nu är offerter insamlade. Målet är att få ett jämnare och bättre flöde på värmen i huset.

Miljöhuset
Åter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Är glaskärlen fulla kan man inte fortsätta att stapla ovanpå locket. Går inte locken att stänga på övriga kärl, räknas kärlen också som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av Va Syd. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, får du förvara detta i din bostad tills kärlen är tömda. Fortsätter detta misskötas kommer styrelsen vara tvungen att lägga på kostnaden för extrahämtning av överfulla kärl, på samtliga boendes avgift.

Har du skräp som är för stort för kärlen, så kontakta styrelsen istället för att lägga det i miljöhuset.

Cykelrensning
Cykelrensningen är gjord. Är din cykel som faktiskt används, bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Elavstämning
Nu är det dags för årets elavstämning. Inkom med dina siffror till styrelsen via mejl under perioden 16/11- 19/11

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen

Infoblad September 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Fastigheten och innergården

Det har varit väldigt rörigt i miljöhuset den senaste tiden och en del av detta kan bero på att dörrarna saknats och obehöriga haft tillgång till kärlen. Vi vill ändå uppmärksamma samtliga boenden på att hjälpas åt att hålla ordning i miljöhuset. Endast hopvikta kartonger i wellpapp-kärlen, endast mindre elavfall i el-kärlet och inga större saker i restavfallskärlen, detta får ni spara tills container finns tillgänglig eller åka själv till tippen och slänga.

Vi vill också passa på att uppmana samtliga boenden att försöka hålla innergården och området runt fastigheten fri från fimpar, snus och övrigt skräp. Vi värnar om miljön och det är mycket barn som rör sig i området, därför vill vi undvika nedskräpning. Ser ni någon som skräpar ner så uppskattas det om ni påpekar detta för personen. Detta gäller även i våra trapphus, spiller/tappar ni någon- torka/plocka upp. Vi måste hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Om ni vid flytt inte har möjlighet att forsla bort skräp som ska till tippen, så vänligen kontakta styrelsen. Släng INTE detta skräp i miljöhuset.

Cykelrensning
En cykelrensning kommer ske den 28 September. Detta innebär att Styrelsen kommer märka upp samtliga cyklar på gården och källaren med vita rosetter under v 38. Tas inte markeringarna bort innan 28/9 kommer dessa cyklar att forslas bort. Skulle din cykel mot förmodan bli bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Container
Styrelsen har beställt container 13/9- 18/9. Containern hämtas tidigt den 18/9 så se till att slänga skräpet innan dess. Containern ersätter inte avfalls-kärlen i miljöhuset, utan dessa ska fortsätta användas på korrekt sätt. Övrigt skräp som inte ryms i avfallskärlen kan kastas i containern, förutom el- och farligt avfall.

Övrigt
Styrelsens mejl fungerar som den ska igen, så vid frågor och andra synpunkter får ni gärna mejla till info (at) soderhus.se. Behöver ni akut/snabb hjälp nås vi lättast per telefon och inte facebook.

Storstädning av tvättstugan är beställd av RentAv och kommer ske under hösten.

Lås Borgström har även sett till så att samtliga boenden får tillgång till entrédörr till tvättstugan, med nyckeln som även går till vind och källare.

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen