Infoblad Januari 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Container
En container kommer placeras på gården 11/1- 14/1där större avfall kan kastas. Ej tillåtet att slänga elavfall och farligt avfall i denna container.

Miljöhuset ska fortsätta att användas som vanligt då containern inte ersätter detta

Elavstämning
Vi vill uppmärksamma att dem som inte inkom med sin elavstämning har fått ett tillägg på sin månadsavgift, då vi inte kunnat beräkna korrekt elförbrukning.

Avgift
Som planeratär avgiften höjd med 4% för 2019. 

Reliningen
En del av relingen är inte färdig och därför kommer vattnet att behöva stängas av en dag i januari/ februari. Särskilda anslag kommer sättas upp om detta när dagen är bestämd.

Övrigt
Styrelsen vill påminna om nolltoleransen mot nedskräpning på gården. Vill man röka på trapphusbalkongerna hålls dörren stängd och balkongen lämnas ren och fri från fimpar. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar på marken då vi har många barn som bor i fastigheten.

Tänk även på att portarna inte får stå öppna. Vi värmer upp trapphusen och vill gärna att värmen stannar där. Vi vill samtidigt inte ha in obehöriga och råttor i våra trapphus. 

Styrelsen är medvetna om problematiken med skiftande temperaturer i lägenheterna och gör allt för att åtgärda detta. Det kommer ske ett specifikt arbete med detta under 2019.

Vi i styrelsen vill önska samtliga boenden en god fortsättning!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen