Välkommen till Brf Söderhus! 

 

 

 1. Vad är bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. 

 

En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Föreningen äger huset. De boende äger föreningen. Ägarskapet utövas av styrelsen som väljs på årsstämman. 

 

Bostadsrättsföreningen ska enbart gynna föreningens medlemmar. Till exempel att få avkastning på insatt kapital genom att ha en bra boendekostnad, bra boendemiljö och en möjlig värdestegring på den egna bostadsrätten. 

 

Alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan vara tillåtet om det är sakligt motiverat. 

 

Det är alltså inte detsamma att bo i en bostadsrätt som att bo i en hyresrätt och tro att bostadsrättföreningen ska sköta om allt. Det innebär också att du inte kan göra vissa större förändringar utan att fråga föreningen. 

 

 1. Större förändringar

Som bostadsrättsinnehavare får du göra vissa förändringar inne i bostaden som till exempel byta köksinredning, lägga nya golv och måla om. 

 

Utan styrelsens godkännande får du inte ta bort eller lägga rör, ta bort vattenburna element, ta ner eller utföra andra ingrepp i bärande väggar, det vill säga sådant som bostadsrättföreningen enligt stadgarna bär ansvar för. Ibland kan det behövas en bygganmälan för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Om du ska flytta köket ska du ansöka om detta till styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en skiss över den förändring som du vill göra. Om du byter eller installerar fläkt ska det vara fläkt med kolfilter som inte får kopplas på ventilen i köket. 

 

 1. Uthyrning i 2:a hand

Styrelsen har en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning. De tillfälle uthryning i andrahand godkänns kan vara vid en utlandsvistelse, boende/arbete på annan ort m.m.  

 

I god tid innan uthyrningen ska en ansökan lämnas till styrelsen. Du får bara hyra ut om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till din bostadsrätt. Vi rekommenderar att det upprättas ett kontrakt även om det gäller en nära vän eller en kortare period. 

Enligt stadga debiterar BRF Söderhus, i avgiften månatligen, 10 % av ett för årets prisbasbelopp för dig som hyr ut andrahand.  

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. 

Både du som hyr ut och som hyr i andra hand ska ha en hemförsäkring. 

 

 1. Källsortering i Miljöhuset – Rätt sak på rätt plats

På gården har vi ett miljöhus som är till för hushållsavfall. ALLA som bor i vår förening har skyldighet att sortera allt avfall. Tänk på att inte kasta glas på natten. Många har sina sovrum in mot gården och kan uppleva det som störande. 

Utöver det faktum att vi källsorterar för miljöns skull, påverkar även din återvinning föreningens ekonomi. Vid de tillfällen hushållsavfallen inte sorteras medför detta bland annat ökade kostnader. Därutöver  blir kärlen överfulla vilket leder till extra tömningar.  

 

Kom även ihåg att pappkartonger ska tryckas ihop, vikas eller skäras ned för att kärlen ska utnyttjas maximalt. 

 

Exempel på sådant som inte är hushållsavfall: 

 • Metallskrot, kastruller och stekpannor 
 • Vitvaror 
 • Större elektronik 
 • Farligt avfall 
 • Större pappkartonger (till exempel för tv-apparater) 
 • Material från renoveringar 

 

 1. Annat avfall än hushållsavfall

Annat avfall än hushållsavfall har alla boende själv ansvar för att bortforsla. Ett par gånger om året har vi en container på gården. När den kommer anslås det i informationsblad i varje trapphus. I containern får vi absolut inte slänga miljöfarligt avfall. Vi får heller inte slänga elektronikavfall. Till detta räknas alla saker som har sladd eller drivs med batteri. Vi får inte heller kasta färg eller andra kemiska produkter i containern. Skulle detta tros allt ske blir föreningen debiterad extra avgift för felaktigt avfall i containern. Skrymmande produkter t.ex. TV-apparater, spisar och datorer hämtas av VA SYD. Kontakta styrelsen så ringer vi och beställer hämtning. 

 

 1. Hänsyn till grannar

Alla är skyldiga att rätta sig efter stadgarna och visa vanliga hyfs mot sina grannar. Enligt stadgarna är bostadsrättsinnehavare skyldiga att ”iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten”. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende i fastigheten. Det kan naturligtvis inte vara knäpptyst i ett hus där det bor många människor. 

 

Tänk på att ditt golv förmodligen är en någon annans tak, att då t ex gå med skor inomhus upplevs inte alltid så kul för din granne.Det är även så att vissa ljud fortplantas mycket lätt i betong. Ljudeffekterna av hemmabio kan ge en skakande upplevelse för dina grannar. Så tänk på detta när du ska njuta av hemmabions fulla effekt. 

 

Huvudregeln är naturligtvis att vi måste visa hänsyn mot varandra. Efter kl. 22.00 ska det vara lugnt och senast kl. 23.00 ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Ska du ha fest någon gång är det väldigt bra och lämpligt att varsko grannarna i god tid om man tror att man ska hålla på efter 23.00. Man kan sätta upp en lapp i trapphuset eller lägga en lapp i brevinkasten. Men för en fest finns det naturligtvis gränser. Använd sunt förnuft. 

 

Har du synpunkter på dina grannar så är det allra bästa att prata med dem som berörs och framlägga dina synpunkter. Lyssnar inte din granne vänder du dig till styrelsen.  

 

 1. Rökning och nedskräpning

Det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar, vindar och källare. Utöver brandfara handlar det om att visa hänsyn till alla, och speciellt för de som är allergiska. Aska inte ut genom fönster eller från balkongen. Och för allas trevnad, kasta inte fimpar, begagnat snus eller tuggummi på vår fina gård eller i andra gemensamma utrymmen. Vi har en hög ambition att våra gemensamma utrymmen ska vara fritt från skräp. Och Du ansvarar för att dina gäster inte skräpar ner inom föreningens område och runt fastigheten. 

 

 1. Husdjur 

Ska hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar olägenhet för andra boende. 

Hundar får inte rastas inom föreningens område. 

 

 1. Tvättstugan

I tvättstuga 1 är det möjligt att stänga av både tvätt- och sköljmedel och att använda sitt eget tvätt- och sköljmedel. 

 

Till tvättstuga 1 hör torkskåp 1 och två tvättvagnar. 

Till tvättstuga 2 hör torkskåp 2 och två tvättvagnar. 

Till tvättstuga 3 hör torkskåp 3 och två tvättvagnar. 

 

Torkrummet bokas separat. Varje boende kan boka totalt 8 pass per kalendermånad och 4 pass i följd. Har inte den som bokat sig för en tvättid kommit inom en halvtimme släpps bokningen i systemet och någon annan kan boka tvättiden. 

 

Var vänlig att respektera andras tvättider för att slippa oegentligheter i tvättstugan.  

 

ALLA ska städa efter sig när en tvättat klart. Det finns sopborste, skyffel, golvmopp med spann samt städtrasa att använda. Glöm inte att rengöra filtret i torktumlaren med den lilla blå borsten. 

 

Om något går sönder – meddela styrelsen via telefon eller e-post (info@soderhus.se) så att felet kan åtgärdas så fort som möjligt. 

 

 1. Lämna inte dörrar till entré, källare och tvättstuga olåsta. Lämna heller inte de obevakade, tänk på inbrottsrisken!

Vi vill att alla hjälps åt med att förebygga inbrott, rån och bränder på vind och i källare m.m. Därför uppmanar vi alla att aldrig släppa in någon person i fastigheten om du inte känner personen. Föreningen har, bland annat av säkerhetsskäl, investerat stora pengar i ett passersystem med tillhörande porttelefon. Skulle någon vilja in i fastigheten som inte bor här, ska den personen kontakta den boende den ska besöka genom porttelefonen eller på annat sätt. Tänk på att alltid stänga alla dörrar och portar efter dig. Ser du att en dörr eller 

port står öppen utan bevakning, stäng den. Och märker du att en dörr inte stängs automatiskt så stäng den av egen kraft. Meddela därefter styrelsen om felet. Detta gäller naturligtvis också om något annat är sönder eller inte fungerar som det ska. 

 

 1. Brandsäkerhet 

Enligt brandföreskrifter ska entréer och trapplan hållas fria från lösa föremål, som till exempel skor och mattor. Rollatorer ska vara fastlåsta. Vid en brand då kanske inte ljuset fungerar kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara. Tänk även på att hålla trapporna fria från saker då vi har RentAv som utför trappstädning.

Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.  Gångar på vindar och källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material. Dörrar i anslutning till vindar och källare ska hållas stängda och låsta. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källare- och vindsförråd. 

 

 1. Parkering av motorfordon

Det är inte tillåtet att ta in eller parkera motorfordon på gården, vilket även gäller mopeder. 

 

 1. Balkonglådor och Balkongskydd

Den som vill ha balkonglådor ska placera dessa på balkongens insida. Vad gäller skydd på balkongerna är det endast glas med aluminiumram som får förekomma, dito de som finns uppsatta på ett antal balkonger. 

 

 1. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att borra i fasaden eller balkongplattan. Parabolen får inte vara placerad utanför balkongens golvyta. Prata alltid med styrelsen innan du avser att sätta upp en parabol. 

 

 1. Brandvarnare

Du som inte har en brandvarnare, tag kontakt med styrelsen. Var vänlig att kontrollera att din brandvarnare fungerar. Håll in knappen på brandvarnaren, om inget pip hörs, byt batteri. Viktigt att tänka på är att din försäkring kanske inte gäller om du saknar brandvarnare.  

 

 1. Självdragsventilation

Självdragsventilation är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation. Principen bygger enkelt uttryckt, att den stigningskraft som sker då uppvärmd luft stiger upp igenom ventilationskanaler ut ur bostaden ger ett undertryck och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Självdragsventilation är extremt väderberoende och fungerar bäst vid den kallare årstiden då skillnaden mellan inne- och yttertemperatur är som störst. Du bör se till att tilluftsventilerna som sitter i dina fönster alltid är öppna. De är öppna när de två svarta plopparna är riktade från varandra. Risken med dålig ventilation är ett sämre inomhusklimat och mögel. 

Ni får ej koppla spisfläkt direkt på kökets ventilation eller installera fläkt i badrummet.
 

 1. Dammlister till fönster

Föreningen tillhandahåller dammlister. Eftersom det är specialmått på våra fönster har föreningen köpt in lister med rätt tjocklek. Ta kontakt med styrelsen. 

 

 1. Säkerhetsdörr

Är någon intresserad av att byta dörr till lägenheten, kontakta styrelsen. 

 

 1. Rensa golvbrunnen i badrummet

Vi har haft problem med stopp i avloppen i badrummen. För att inte problem ska uppstå uppmanar vi alla att rensa avloppet/golvbrunnen. Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra dålig lukt och översvämning. Lyft bort gallret, plocka loss vattenlåset som har en tendens att sitta fast ordentligt för att kunna rengöra brunnen med en mjuk borste eller svamp. 

 

Vattenlåset bör rengöras regelbundet, en åtgärd som du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för. 

 

 1. Hemförsäkring

Tänk på att du själv tecknar en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m.m. Däremot behövs ingen bostadsrättstilläggsförsäkring eftersom föreningen har tecknat en kollektiv sådan. Föreningens försäkringsbolag heter Dina försäkringar. 

 

 1. Grillplats och Takterrass

Det finns två takterrasser, överst mellan trappa C och D samt mellan F och G. Alla ska naturligtvis städa, torka av bord m.m. och ta bort sina egna sopor – för allas trivsel. 

 

 1. Styrelsen för BRF Söderhus

Men du kan naturligtvis nå oss på andra tider, antingen via telefon eller e-post. Föreningens e-postadress är info@soderhus.se. 

 

Aktuella telefonnummer, se anslagstavlan i varje trapphus. Vi informerar främst via infoblad på källardörren i varje trapphus men missa inte att ansöka om medlemskap i vår Facebookgrupp ”BRF Söderhus”. 

 

 1. Lägenhetsnummer och vilket nummer ska användas vid kontakt med

styrelsen? 

Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det nya systemet är en fyrsiffrig 

numrering som alla måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många som har samma nummer. Därför ska vi fortsätta att använda det gamla numret i kommunikation med styrelsen och ekonomisk förvaltare. Då vet vi precis vilken lägenhet som avses. Det fyrsiffriga numret finns på namntavlan i varje trapphus. 

 

 1. Organisationsnummer och fastighetsbeteckning

Föreningens organisationsnummer är 746000-0792 och fastighetsbeteckningen är Advokaten 6 (viktigt vid ROT-avdrag). 

 

 1. Internet och kabeltv

Föreningen har en gruppanslutning till fibernät hos Telenor på 250 mbit/s. Ni har en möjlighet att få en kostnadsfri router av modell Technicolor 799 xtream om ni ringer Telenor på 020-222 222 och uppger att ni bor hos oss och att vi har en gruppanslutning.

Föreningen har ett basutbud med cirka 20 kanaler från Comhem via uttag i vardagsrum. 

 

 1. Kollektiv el med individuell mätning 

Befintliga elmätare sitter kvar och varje lägenhetsinnehavare läser själv av elförbrukningen en gång per år. Preliminär kostnad för elförbrukningen baserad på beräknad förbrukning multiplicerat med uppskattad kostnad per kilowatt debiteras i förskott per  månad i samband hyresaviseringen.   

Faktiska förbrukningen läses av en gång per år och regleras därefter på januaris avgift.  

Kollektiv el innebär att den enskilda bostadsrättsägaren slipper nätavgifter vilket medför en lägre kostnad. 

 

 1. Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av SBC, Sverige Bostadsrättcentral. 

Tel. 040 – 622 67 73  

Frågor om avgifter och dylikt, ring detta nummer. Du som medlem kan även gå in på www.sbc.se och se över ditt medlemskap samt skapa ärende vid behov.  

 

 1. Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen sköts av Bredablick AB. Felanmälan sker antingen via deras hemsida https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/  eller på 010-177 59 00, vardagar 08.30-16.00. Bredablick är behjälpliga med sådant som föreningen ansvarar för inom era väggar men kan även hjälpa er med andra problem mot betalning. 

 

 1. Felanmälan 

Skicka ett mail till info@soderhus.se alt. kontakta någon i styrelsen.