Informationsblad februari 2022

Informationsblad februari 2022

Hej alla medlemmar i föreningen,

Styrelsen försöker ständigt bli mer aktiv på Facebook, duktigare på att uppdatera hemsidan och skicka ut infobrev oftare. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss vid frågor eller funderingar!

Stort tack till ordförande Claes Eriksson 

Claes Eriksson, som varit både en mycket uppskattad granne och styrelseledamot, senare ordförande för föreningen, har flyttat. Vi tackar honom för alla kloka beslut och insatser han gjort för Brf Söderhus. Han kommer att vara saknad. Vi önskar honom all lycka till på sin fortsatta väg.

Hundar på gården

Många fyrbenta har flyttat in under de senaste åren. Hundar får naturligtvis vistas på gården, det är dock inte tillåtet att rasta sina hundar här. Leker, tränar eller umgås du med din hund på gården så är det ditt ansvar att du har kontroll på ditt djur. Förmodligen är både stora och små lika busiga, skillnaden är väl att stora hundar kan upplevas mer skrämmande och vara orsak till större skador medan små hundar kan upplevas mer enerverande om de skäller mycket men orsakar inte lika stora fysiska skador. Oavsett storlek på hund har hundföraren ansvar för att sin hund inte åsamkar någon skada eller stör omgivningen så att det varaktigt blir otrivsamt på våra gemensamma ytor. Tänk på att alla gillar inte hundar, tänk också på att du kan du möta någon som är hundrädd.

OVK

För några år sedan gick vi igenom alla lägenheter, en del av lägenheterna blev underkända av olika anledningar. Genom att några lägenheter inte blivit godkända är heller inte fastigheten som helhet godkänd. Av den anledningen måste uppföljning av avvikelser genomföras. Exakt tid för uppföljning är inte planerad men det blir under våren. Ni som inte åtgärdat det ni blev ålagda att göra kan ta denna notis som en signal att vidta åtgärder. Har ni blivit ålagda att skaffa ny ventil ovanför  t ex spisen och har svårt för att hitta någon som passar (de flesta har inte standardmått) så kan styrelsen delge det tips på var man kan köpa som nyinflyttad lämnade till oss.

Kommande/pågående projekt

  • Glasögonmagasinet renoverar fortlöpande under våren
  • Grindar

Offert Secor

För er som ännu inte har säkerhetsdörr har styrelsen bett att få en offert för hela föreningen. Möjlighet till större rabatt har förhandlats fram genom att begränsa valmöjligheterna. Offerten kommer därmed att endast gälla för släta dörrar utan brevinkast. Brevlåda köps separat av Secor enligt offert. Passa gärna på nu när vi har Secor på plats och till ett rabatterat pris. Den som nyss gjort sin beställning direkt av Secor innan offerten var klar kommer att omfattas av samma förmånliga pris. Erbjudandet sätts upp i trappor samt utanför styrelserummet

Ansträngt med anledning av få aktiva resurser i styrelsen

Vi är för tillfället få aktiva i styrelsearbetet. Detta till följd av att två av fyra ledamöter flyttar från föreningen. Detta sagt för att vi inte alltid möts av förståelse att vi måste prioritera och hinner inte med allt. Vi vill också passa på att uppmana nya att anmäla sitt intresse. Det finns inte någon möjlighet att varaktigt driva en så här stor förening med få resurser, vi har fått sätta de flesta projekt på paus. Vi kommer att göra det allra bästa vi kan fram till nästa årsmöte då vi räknar med förstärkning. Samtidig måste vi be om ert överseende att vi kommer inte att hinna allt vi vill. Ta gärna till er denna information och förankra om just du kan bli vår nästa styrelsekollega. Valberedningens aktiva tid är nu så lämna gärna ditt intresse till Sadiye Altundal eller Kaveh Anaraki om du kan lägga energi på styrelsearbete. Vi behöver aktiva styrelsekollegor!

Stort tack riktar vi till Claes Hyllienmark som självmant erbjudit sin hjälp vid denna ansträngda tid.

Ta hand om er och på återseende,

Styrelsen

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här, och att ni ska känna delaktighet i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in English, please contact us at info (at) soderhus.se.

Infoblad September 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Fastigheten och innergården

Det har varit väldigt rörigt i miljöhuset den senaste tiden och en del av detta kan bero på att dörrarna saknats och obehöriga haft tillgång till kärlen. Vi vill ändå uppmärksamma samtliga boenden på att hjälpas åt att hålla ordning i miljöhuset. Endast hopvikta kartonger i wellpapp-kärlen, endast mindre elavfall i el-kärlet och inga större saker i restavfallskärlen, detta får ni spara tills container finns tillgänglig eller åka själv till tippen och slänga.

Vi vill också passa på att uppmana samtliga boenden att försöka hålla innergården och området runt fastigheten fri från fimpar, snus och övrigt skräp. Vi värnar om miljön och det är mycket barn som rör sig i området, därför vill vi undvika nedskräpning. Ser ni någon som skräpar ner så uppskattas det om ni påpekar detta för personen. Detta gäller även i våra trapphus, spiller/tappar ni någon- torka/plocka upp. Vi måste hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Om ni vid flytt inte har möjlighet att forsla bort skräp som ska till tippen, så vänligen kontakta styrelsen. Släng INTE detta skräp i miljöhuset.

Cykelrensning
En cykelrensning kommer ske den 28 September. Detta innebär att Styrelsen kommer märka upp samtliga cyklar på gården och källaren med vita rosetter under v 38. Tas inte markeringarna bort innan 28/9 kommer dessa cyklar att forslas bort. Skulle din cykel mot förmodan bli bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Container
Styrelsen har beställt container 13/9- 18/9. Containern hämtas tidigt den 18/9 så se till att slänga skräpet innan dess. Containern ersätter inte avfalls-kärlen i miljöhuset, utan dessa ska fortsätta användas på korrekt sätt. Övrigt skräp som inte ryms i avfallskärlen kan kastas i containern, förutom el- och farligt avfall.

Övrigt
Styrelsens mejl fungerar som den ska igen, så vid frågor och andra synpunkter får ni gärna mejla till info (at) soderhus.se. Behöver ni akut/snabb hjälp nås vi lättast per telefon och inte facebook.

Storstädning av tvättstugan är beställd av RentAv och kommer ske under hösten.

Lås Borgström har även sett till så att samtliga boenden får tillgång till entrédörr till tvättstugan, med nyckeln som även går till vind och källare.

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen