Infoblad September 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus!

Fastigheten och innergården

Det har varit väldigt rörigt i miljöhuset den senaste tiden och en del av detta kan bero på att dörrarna saknats och obehöriga haft tillgång till kärlen. Vi vill ändå uppmärksamma samtliga boenden på att hjälpas åt att hålla ordning i miljöhuset. Endast hopvikta kartonger i wellpapp-kärlen, endast mindre elavfall i el-kärlet och inga större saker i restavfallskärlen, detta får ni spara tills container finns tillgänglig eller åka själv till tippen och slänga.

Vi vill också passa på att uppmana samtliga boenden att försöka hålla innergården och området runt fastigheten fri från fimpar, snus och övrigt skräp. Vi värnar om miljön och det är mycket barn som rör sig i området, därför vill vi undvika nedskräpning. Ser ni någon som skräpar ner så uppskattas det om ni påpekar detta för personen. Detta gäller även i våra trapphus, spiller/tappar ni någon- torka/plocka upp. Vi måste hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Om ni vid flytt inte har möjlighet att forsla bort skräp som ska till tippen, så vänligen kontakta styrelsen. Släng INTE detta skräp i miljöhuset.

Cykelrensning
En cykelrensning kommer ske den 28 September. Detta innebär att Styrelsen kommer märka upp samtliga cyklar på gården och källaren med vita rosetter under v 38. Tas inte markeringarna bort innan 28/9 kommer dessa cyklar att forslas bort. Skulle din cykel mot förmodan bli bortforslad, så kontakta styrelsen omgående.

Container
Styrelsen har beställt container 13/9- 18/9. Containern hämtas tidigt den 18/9 så se till att slänga skräpet innan dess. Containern ersätter inte avfalls-kärlen i miljöhuset, utan dessa ska fortsätta användas på korrekt sätt. Övrigt skräp som inte ryms i avfallskärlen kan kastas i containern, förutom el- och farligt avfall.

Övrigt
Styrelsens mejl fungerar som den ska igen, så vid frågor och andra synpunkter får ni gärna mejla till info (at) soderhus.se. Behöver ni akut/snabb hjälp nås vi lättast per telefon och inte facebook.

Storstädning av tvättstugan är beställd av RentAv och kommer ske under hösten.

Lås Borgström har även sett till så att samtliga boenden får tillgång till entrédörr till tvättstugan, med nyckeln som även går till vind och källare.

 

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

 

If you want this information in english, please contact us.

 

Styrelsen