Infoblad November/december

Hej medlemmar i Brf Söderhus!  

Miljöhuset
Åter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Går inte locken att stänga på kärlen, räknas dessa som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, får du förvara detta i din bostad tills kärlen är tömda. Behöver du mot förmodan slänga något och kärlen är fulla, så finns där allmänna sopcontainrar vid Malmborgs stora parkering vid Mobilia, samt en utmed John Ericssons väg mellan vår fastighet och pildamsrondellen.

Fortsätter detta misskötas kommer styrelsen vara tvungen att lägga på kostnaden för extrahämtning av överfulla kärl, på samtliga boendes avgift. 

Har du skräp som är för stort för kärlen, så kontakta styrelsen istället för att lägga det i miljöhuset. 

Fastigheten
Vissa trapphus saknar duvnät på sina trapphusbalkonger. Styrelsen har som mål att åtgärda detta snarast.

Får du ingen värme från dina element kan dem behöva luftas. Detta kan man ordna själv med rätt verktyg men önskar man hjälp med detta kan man göra en felanmälan via BredaBlick.

En stor och fin julgran kommer i år igen pryda vår fina innergård.

Elavstämning
Vi vill åter igen påminna om elavstämningen. Inkom med dina siffror till styrelsen via mejl under perioden 16/11- 19/11

Avgift
Som planeratkommer avgiften att höjas med 4% efter årsskiftet. Ny avgift blir fr.o.m Januari 2019.

Vi i styrelsen vill passa på att önska samtliga boenden en God Jul och Gott nytt år!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in english, please contact us.

Styrelsen