Infobrev Januari 2020

Fjärrvärme – uppföljning
Tisdag till torsdag, 21/1-23/1, kommer EB-metoden behöva tillgång till våra lägenheter för att följa upp och genomföra funktionskontroll av elementen. Vänligen se till att era element står på max, dvs 7an.
Tisdag 21/1 – A, B, Värmlandsgatan 1 och 3
Onsdag 22/1 – C, D och E
Torsdag 23/1 – F, G och H

Styrelsen kommer finnas tillgänglig i värmecentralen på söndag 19/1 kl 16-17 samt arbetets första morgon, tisdag 21/1 kl 7.00-8.00 för att ta emot nycklar. Ni som redan lämnat nycklar behöver såklart inte göra det igen.

Osäker på om vi har din nyckel? Lägg ett mail till info (at) soderhus.se och kom ihåg att inkludera ert lägenhetsnummer.

Återlämning av nycklar? Äntligen!

Styrelsen finns tillgänglig i styrelserummet torsdag 23/1 kl 18-19 och söndag 26/1, kl 16-17 för att lämna tillbaka nycklar. Vi kommer behöva tillträde till era lägenheter igen under våren för OVK. Mer information kommer givetvis innan dess.

Årets stämma

Årets stämma är planerad till onsdagen den 13 maj, kl 17.30. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Vi föredrar dokument i digital form till info (at) soderhus.se

Resultat av enkäten

Styrelsen genomförde nyligen en enkel enkät om tvättstugan. På frågan hur väl fungerar tvättstugan blev resultatet 84. På frågan, hur viktigt det är att tvättstugan fungerar så värderar medlemmarna det som 98 på 1-100 gradig skala. Vilket vi värderar som positivt och är nöjda med det resultatet.

Vi vill påminna om vikten av att vi tar hand om våra gemensamma saker. I både tvättstuga 1 och 2 är det möjligt att stänga av den automatiska doseringen av tvättmedel helt. Tycker ni att tvätten är blöt efter tvätt kör centrifugeringsprogrammet som tar 10 minuter. Upplever ni problem med någon maskin eller att medlet är slut, lägg ett mail till info (at) soderhus.se

Saknar ni inloggning till tvättstugan eller har glömt bort ert lösenord, lägger ni också enklast ett mail till oss. Det går att återställa lösenord på distans. Hemsidan för internetbokning finner ni enklast via länk på vår hemsida, soderhus.se klicka sedan på aptus – tvättstugan uppe i menyraden.

Hur felanmäler jag?

För tekniska frågor, husets underhåll eller något som är trasigt kontakta i första hand Bredablick. Det är enkelt att lägga en felanmälan på deras hemsida, www.bredablickförvaltning.se eller ring 010-177 59 00 (öppet 7.30-16). De kan även vara behjälpliga med problem i lägenhet, exempelvis stopp i köksavlopp.

För ekonomiska frågor, kring avgifter eller liknande kontakta SBC 0771-722 722 (öppet 7-21)

Våra projekt under 2020

OVK, obligatorisk ventilationskontroll kommer ske under våren, då vi behöver tillgång till samtliga lägenheter för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Ni som hade spisfläkt kopplad på köksventil vid ventilationsrensningen har redan fått riktade infoblad och det är hög tid att åtgärda det. Det är ej heller tillåtet att koppla på någon form av fläkt på badrumsventilationen. Det åligger er som lägenhetsinnehavare att åtgärda.

Vi håller på att se över elinstallationerna i huset och behöver vidta åtgärder vid åtminstone två av våra tre elcentraler för att säkerställa fortsatt felfri drift vilket är lätt att ta för givet. Det är även aktuellt att se över elledningarna upp till lägenheter och i samband med det även eldragningar i lägenheter.

Avloppsystemet som går under källaren har 80 år på nacken och det är dags att se över samt relina. Det här är ett större projekt som kommer innebära driftstörningar och vattenavstängningar.

Därefter kommer vi att titta närmare på grindfrågan igen och om det är försvarbart att installera ett nytt passagesystem.

Med önskan om bra start på det nya decenniet!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här, och att ni ska känna delaktighet i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in English, please contact us.

Styrelsen