Infoblad poströstning

Stämma – poströstning – 2021-06-20
Kära boende, med anledning av pandemins restriktioner har styrelsen beslutat att genomföra en stämma med endast poströstning söndagen den 20e juni -21. Kallelse delas ut senast två veckor innan stämman. Röstunderlag och årsredovisning kommer delas ut senast en vecka innan stämman. Röstunderlag kan hittas på hemsidan under information -> blanketter. Årsredovisningen återfinns under mäklarinfo.

För att kunna hålla stämma kommer det behövas två stycken frivilliga rösträknare som tillsammans med ordförande och sekreterare räknar rösterna och justerar protokollet. Styrelsen tänker sig att det sker på eftermiddagen 20/6. Anmäl ditt intresse till info@soderhus.se

Det krävs att åtminstone en medlem anmäler sitt intresse för att sitta i valberedningen då nuvarande valberedning vill avgå pga studier, barn och flytt.

Styrelsen kan fortsätta sitt arbete utan inval av nya styrelsemedlemmar då båda ledamöterna som är uppe för omval ställer upp igen. Är ni intresserade av att engagera er i styrelsen och bidra till föreningen som ledamot eller suppleant får ni gärna anmäla ert intresse till info@soderhus.se

Avloppsspolning
Tack för att vi fick tillgång till era lägenheter, det såg överlag bra ut men köksstammarna är problematiska med många snäva böjar och sätts lätt igen.

Styrelsen vill passa på att påminna om att det är ert ansvar att rensa vattenlås under diskbänk i kök, under handfatet i badrummet samt golvbrunen i badrummet. Det har inte gjorts under avloppsspolningen och bör göras årligen.

Fett hör inte hemma i köksavloppet, det orsakar stopp. Fett i stekpannan torkas upp med hushållspapper och slängs i matavfall.

 

Styrelsen