Infobrev Augusti 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus!                                     Augusti 2019

80-års dag – save the evening den 26 september
Vårt fina hus fyller i 80 år i år och styrelsen tänkte bjuda in till extrastämma på kvällen torsdagen den 26 september för att fira detta. Vi bjuder på mat och dryck samt kommer alltså samtidigt ha en extra stämma för att rösta om de stadgeändringar vi behandlade på årsmötet i maj. Kallelse med anmälningsblankett kommer senast två veckor innan. Eventuellt kommer vi ha mötet i lokalen som står tom. 

Tom hyreslokal i vår förening
Sedan juli står vår ena stora lokal tom då vår långvariga hyresgäst Malmsko valt att lägga ner sin verksamhet pga pensionering. Vi söker ny hyresgäst och har anlitat Croisette Real Estate Partner att hjälpa oss. Vi är inte bundna till dem utan ni får gärna hjälpa oss och vi utreder möjligheten att belöna den boende som gör att vi får kontakt med vår framtida hyresgäst.


Ventilationsrensning
Ventilationsrensningen vecka 34 gick smidigt. Några lägenheter missades och någraanmärkningar gjordes och styrelsen vill informera om att vi inte får ha aktiva fläktar som kopplas på ventilationen. Om sådan installeras kommer styrelsen kräva att den tas bort/ändras, den förstör vårt känsliga ventilationssystem (självdragssystem). OVK (obligatorisk ventilationskontroll) sker våren 2020 och lägenheten blir underkänd om spisfläkten är påkopplad.

Fjärrvärme
Vecka 38-40 kommer Hylen&Kjellander behöva tillgång till era lägenheter igen. 
Arbetet påverkar endast en trapp åt gången men det blir flera besök i varje lägenhet den dagen då det är flera moment, radiatorer kommer först avluftas, tappas ur, returkoppling och termostat byts för att slutligen injusteras. För att kunna tappa ur radiatorsystemet helt måste det ske i en viss ordning och det finns inget utrymme för önskemål om tid. Räkna med 2 timmar arbete per lägenhet.

Får vi inte tillgång till en lägenhet måste avtappning och luftning göras om i alla lägenheter i trappen och vi tappar en hel arbetsdag. Ni betalar merkostnaden.

Vi har fått in många nycklar och det kommer vara möjligt att lämna nycklar på morgonen som tidigare. Värmeväxlaren byts preliminärt vecka 41. Mer info kommer i närmare anslutning. 

Preliminära datum för varje trapp följer nedan, 

18/9, Värmlandsgatan 3

19/9, S förstadsgatan tr A

20/9, S förstadsgatan tr B

23/9, S förstadsgatan tr C

24/9, S förstadsgatan tr C

25/9, S förstadsgatan tr D

26/9, S förstadsgatan tr E

27/9, S förstadsgatan tr F

30/9, S förstadsgatan tr G

1/10, S förstadsgatan tr G

2/10, S förstadsgatan tr H

3/10, Värmlandsgatan 1

Radonmätning
Radonmätning genomfördes i drygt trettio lägenheter samt våra lokaler under våren 2019. Resultaten är bra och vi ligger på ett värde från 20 till 50 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft). Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3. Tack till alla som ställde upp och hade mätdosor i sina hem!

Styrelsen önskar samtliga boenden fint avslut på sommaren!

Vi vill hälsa alla våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen! Det är vår förhoppning att ni ska trivas här och att ni ska känna er delaktiga i våra gemensamma angelägenheter. Välkomna att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

If you want this information in English, please contact us.

Styrelsen