Inlägg av Styrelsen

Infoblad Januari 2019

Hej medlemmar i Brf Söderhus! ContainerEn container kommer placeras på gården 11/1- 14/1där större avfall kan kastas. Ej tillåtet att slänga elavfall och farligt avfall i denna container. Miljöhuset ska fortsätta att användas som vanligt då containern inte ersätter detta ElavstämningVi vill uppmärksamma att dem som inte inkom med sin elavstämning har fått ett tillägg på sin […]

Infoblad November/december

Hej medlemmar i Brf Söderhus!   MiljöhusetÅter igen vill vi i styrelsen påpeka hur viktigt det är att sorteringen i miljöhuset sker på rätt sätt. Går inte locken att stänga på kärlen, räknas dessa som fulla. Går inte locken att stänga på kärlen, töms dem inte av. Får du inte plats med ditt avfall i kärlen, […]

Infoblad Oktober

Oktober 2018 Hej medlemmar i Brf Söderhus! Infoblad I detta infoblad informerar styrelsen om aktuella händelser som rör föreningen och samtliga boenden. Det är av stor vikt att man tar del av informationen som står, då denna infon inte ges på annat sätt än just via infobladet. Framöver kommer dessa infoblad bara sättas upp i […]

Infoblad September 2018

Hej medlemmar i Brf Söderhus! Fastigheten och innergården Det har varit väldigt rörigt i miljöhuset den senaste tiden och en del av detta kan bero på att dörrarna saknats och obehöriga haft tillgång till kärlen. Vi vill ändå uppmärksamma samtliga boenden på att hjälpas åt att hålla ordning i miljöhuset. Endast hopvikta kartonger i wellpapp-kärlen, […]